34. HRVATSKI ZNANSTVENO-STRUČNO-EDUKATIVNI SEMINAR S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM “DDD I ZUPP ’23” (18.04.-21.04.2023)

281

Od 18. do 21. travnja 2023. godine u Selcu, CRIKVENICA održan je 34. hrvatski znanstveno-stručno-edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem “DDD i ZUPP ’23” pod nazivom „Javnozdravstvena odgovornost nekad i danas“, kojim je nastavljena dugogodišnja tradicija izravnog povezivanja znanosti i prakse u području djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije (DDD) i zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda (ZUPP).

U sekciji „Invazivne vrste komaraca i širenje na području Republike Hrvatske“ sa Odjela za biologiju sudjelovali su prof. dr. sc. Enrih Merdić, mr. sc. Ivana Vrućina, doc. dr. sc. Goran Vignjević, doc. dr. sc. Mirta Sudarić Bogojević te Davidović Ramona-Ana mag. prot. nat et amb. i Iva Jurčević mag.biol., sa radovima:

  1. Nediljko Landeka, Goran Vignjević, Ivana Kirin, Maja Cvek – Primjena SIT metode u kontroli brojnosti komaraca – pilot projekt,
  2. Ramona-Ana Davidović, Ivana Vrućina, Enrih Merdić – Razlika u fauni komaraca grada Iloka u dvije hidrološki različite godine,
  3. Iva Jurčević, Marijana Valjetić, Željko Zahirović, Ante Cvitković, Mirta Sudarić Bogojević – Granični prijelazi kao potencijalna mjesta introdukcije i širenja invazivnih vrsta komaraca,
  4. Ramona-Ana Davidović, Ivana Vrućina, Enrih Merdić – Edukacija učenika o biologiji tigrastog komarca (Aedes albopictus) u osnovnim školama u tri slavonske županije,
  5. Tihomil Matej Matić, Ramona-Ana Davidović, Enrih Merdić – Jesu li edukacijski letci učinkoviti u kontroli tigrastih komaraca?

Osnovna svrha održavanja seminara je u okupljanju stručnjaka iz prakse, znanosti, obrazovnih, vladinih institucija, zdravstvenih ustanova te iz inspekcijskih službi radi razmjene saznanja i iskustava o novinama u DDD i ZUPP djelatnosti; saniranja postojećeg stanja u svrhu zaštite zdravlja i života ljudi i životinja; zaštite korisne entomofaune i biološke raznolikosti Republike Hrvatske te poticanja smanjenja distribucije štetnih tvari s ciljem očuvanja prirode, okoliša i zaštite hrane.

Obzirom na navedeno,  u sekciji pod nazivom  Javnozdravstvena odgovornost pravovremene pripreme za invaziju komarca žute groznice, Aedes aegypti na područje Hrvatske, također smo aktivno sudjelovali na team-building radionici pod nazivom Interaktivna prezentacija o komarcu žute groznice, Aedes aegypti  koju je vodio prof. dr. sc. Dušan Petrić a u svrhu pravovremene pripreme svih važnih dionika u RH na potencijalno buduće širenje ove vrlo invazivne vrste komaraca.

Program seminara možete pogledati ovdje:

http://www.korunic.hr/web/Dokumenti/DDD_ZUPP_PROGRAM.pdf