Online radionica “PRAVILA PISANJA STUDENTSKIH PISANIH RADOVA”, srijeda 26.5.2021. u 13h

43

Kako i u uvjetima pandemije želimo studentima našeg Sveučilišta pružiti mogućnost razvijanja njihovog karijernog puta, u suorganizaciji Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete našega Sveučilišta održava se četvrta radionica iz ciklusa “Karijerna srijeda” pod nazivom “PRAVILA PISANJA STUDENTSKIH PISANIH RADOVA”  koja će se održati u srijedu 26.5.2021. godine u 13h preko ZOOM platforme. Ova radionica pojašnjava pravila pisanja seminarskih, završnih i diplomskih radova koje student treba imati na umu pri pisanju.

Predviđeno vrijeme trajanja radionice je 1h.

Pozivamo sve studente da se prijave putem obrasca!

https://forms.gle/J5K5fxTZFemzis4s5