Predavanje na temu Razvoja karijera studenata (13.10.2022.)

216

Dana 13. listopada 2022. godine za studente 2. godine preddiplomskog studija Biologije doc. dr. sc. Anita Galir Balkić održala je zanimljivo predavanje na temu Razvoja karijera studenata na kojemu su prisutni čuli što je to karijera i karijerna adaptabilnost, koje studentske kapacitete mogu poticati za vrijeme studija, što su karijerna sidra i kako u skladu s njima postaviti karijerne ciljeve, detaljnije o hibridnim poslovima te druge korisne informacije.

Za sudjelovanje u sličnim aktivnostima pratite naš program razvoja karijera studenata i vidite što sve planiramo za ostatak semestra!