Predavanje na temu Razvoj karijera studenata, 18.3.2021.

162

Dana 18. ožujka 2021. godine za studente 3. godine preddiplomskog studija Biologije doc.dr.sc Anita Galir Balkić održala je zanimljivo online predavanje na temu Razvoj karijera studenata.

Studenti su mogli čuti što je karijera i karijerna adaptabilnost, koje studentske kapacitete mogu poticati za vrijeme studija, što su karijerna sidra i kako u skladu s njima postaviti karijerne ciljeve, detaljnije o hibridnim poslovima te još mnogo korisnih informacija.

Pratite naš program razvoja karijera studenata i naše aktivnosti koje planiramo tijekom semestra!