Predavanje: mlade snage Odijela za biologiju, 28.5.2021.

232

Predavanje će obuhvatiti predstavljanje mladih zaposlenica Odjela za biologiju koje će prenijeti svoja iskustva vezana uz odabir i pohađanje različitih diplomskih studija Odjela, mogućnostima zapošljavanja s diplomom u ruci te individulane karijerne putove.

Svoja iskustva predstavit će Ana Vuković, Tihana Kreković, Nikolina Sabo i Nikolina Bek.

Predavanje je namijenjeno studentima 2. i 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija i održat će se online 28. svibnja 2021. godine s početkom u 10:00 sati putem Google Meet-a.

Link za sudjelovanje na predavanju bit će poslan na službeni e-mail studenata.