Alumni mentor – diseminacija

198

U sklopu projekta Alumni mentor svih 5 uključenih studentata odradili su svoje stručne prakse pod vodstvom mentora u ustanovama i poduzećima koji se bave djelatnostima bliskima njihovim budućim karijerama, te će se 24.6. 2021. godine u 18h na Google Meet-u održati završno predavanje na kojem će studenti – sudionici podijeliti svoja iskustva s prakse. Link za pristup Meet-u bit će poslan na službene mailove studenata.