Uspješna suradnja Zavoda za zoologiju i Zavoda za biokemiju i molekularnu biologiju

68

Kao rezultat uspješne suradnje Zavoda za zoologiju i Zavoda za biokemiju i molekularnu biologiju kolegice doc. dr. sc. Alma Mikuška i izv. prof. dr. sc. Lidija Begović u koautorstvu s doktoranticom dr. sc. Dorom Bjedov i kolegama iz Norveške, Njemačke, Danske i Mađarske objavile su rad u časopisu Environmental Pollution do (Q1, IF = 9,988). Istraživanje procjenjuje koncentraciju i prehrambene puteve izloženosti živi (Hg) u perju ptića orla štekavca  iz Parka prirode Kopački rit. Rezultati istraživanja predstavljaju značajan doprinos zaštiti orlova štekavaca na području Dunavskog sliva, obzirom na to da je prvi put istraživana bioakumulacija žive u hranidbenim mrežama ovog područja.

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749123013799?fbclid=IwAR3cZbzcM7WioyWxigtVaFiBORtVKkVQVQZQ6WexUT_kxdNwcOtXFn-BCok