UPISI U 1. GODINU SVEUČILIŠNOG PRIJEDIPLOMSKOG STUDIJA BIOLOGIJA

820

Upisi u akademsku 2023./2024.​ godinu provodit će se u​: ​

– I. ljetnom roku 21. srpnja 2023. od 9:00 h do 14:00 h

– II. jesenskom roku 20. rujna 2023. od 9:00 h do 14:00 h.

UPISI u 1. godinu Sveučilišnog prijediplomskog studija Biologija na Odjelu za biologiju u Osijeku održat će se 20.09.2023. godine u vremenu od 9:00h do 14:00h u predavaonici P320 na 3. katu Odjela za biologiju, ulica cara Hadrijana 8/A, Osijek.

Uplata od 58,70 € (442,28 kn) (za troškove upisa, X-ice i studentskog zbora) uplaćuje se na broj računa HR5425000091402130208, u poziv na broj odobrenja upisati OIB studenta!


Na upise je potrebno ponijeti:

  • rodni list (e-rodni list)
  • domovnicu (e-domovnicu)
  • potvrdu o položenim ispitima državne mature (moguće dostaviti naknadno)
  • svjedodžbu o državnoj maturi (moguće dostaviti naknadno)
  • obostranu kopiju osobne iskaznice
  • potvrdu liječnika (opće prakse) da pristupnik/-ca nije alergičan/-a na biljke i kemikalije
    kopiju uplatnice
  • dvije fotografije (4cm x 4cm)
  • upisni broj sa stranice www.postani-student.hr