Potpisan Sporazum o poslovnoj suradnji između Odjela za biologiju i tvrtke SAPONIA d.d. (11.09.2023)

91

Dana 11.09.2023., izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer, pročelnica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Hrvoje Bujan član Uprave tvrtke Saponia d.d., potpisali su Sporazum o suradnji između ove dvije institucije.

U budućnosti, suradnja će se ostvarivati kroz prijavu i realizaciju zajedničkih istraživačko-razvojnih i edukativnih projekata prema domaćim i međunarodnim izvorima financiranja, organizaciji provedbe završnih i diplomskih radova studenata, pisanja seminara, organizaciji i načinu provođenja terenske nastave i stručne prakse studenata Odjela za biologiju, organizaciji radionica, stručnih predavanja, promidžbenih aktivnosti te ostalih oblika suradnje od zajedničkog interesa.

Direktorica Instituta / R&D and QC Director, dr. sc. Blaženka Ćiško Anić predstavila je tvrtku Saponia d.d. kao poželjnog suradnika i poslodavca te nam pokazala jedan dio moderne prozvodnje ovoga regionalnog lidera deterdžentsko-toaletne industrije.

Ovo je prvi korak u ostvarivanju suradnje, za koju se nadamo da će biti prožeta različitim aktivnostima, novim iskustvima, uspjesima te zanimljivim i korisnim rezultatima.  Želimo puno uspjeha!

“OD BRIGE ZA LJUDE DO BRIGE ZA PLANET”