Obavijest o Stereokemijskom ispitu iz kolegija Organska kemija

70

Stereokemijski ispit iz kolegija Organska kemija održat će se 21.6.2023. u 11.00 sati u predavaonici P3 Odjela za kemiju (prizemlje).