Obavijest o Stereokemijskom ispit iz kolegija Organska kemija

60

Stereokemijski ispit iz kolegija Organska kemija održat će se 12.6.2023. u 14.00 sati u predavaonici 201 Odjela za biologiju.