Obavijest o pismenom ispitu iz kolegija Anatomija biljaka, Morfologija biljaka i Akvatička ekologija

109

Pismeni ispiti iz kolegija Anatomija biljaka, Morfologija biljaka i Akvatička ekologija održat će se u ponedjeljak 17. travnja u 8:00 sati u sobi 307.