Obavijest o kolokviju iz kolegija Organska kemija 1

198

Seminarski kolokvij iz kolegija Organska kemija (1) (STEREOKEMIJA) održat će se 2.12.2022. u 13.00 sati u predavaonici P1 Odjela za kemiju (prizemlje). Izlazak na kolokvij je potrebno prijaviti se na mail:
marija.paurevic@kemija.unios.hr