Nikolina Bek

138

U sklopu ERASMUS+ programa boravila sam pet mjeseci tijekom akademske 2015./2016. godine u glavnom gradu Republike Austrije – Beču. Zimski semestar provela sam na sveučilištu BOKU (University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna) na međunarodnom diplomskom studiju na kojem se nastava odvijala na engleskom jeziku. Prvi put sam sve predmete slušala i polagala na jeziku koji mi nije materinski. U početku je bilo malo teže prilagoditi se, ali nakon nekog vremena sam se naviknula te sam do kraja mobilnosti poboljšala govor i pisanje na engleskom jeziku. Predmeti koje sam izabrala na studiju imali su manje ECTS bodova od onih na Odjelu za biologiju tako da sam morala upisati više predmeta kako bih zadovoljila sve uvjete ugovora. Nastava se odvijala kroz predavanja, vježbe i seminare. U većini slučajeva, način održavanja nastave i polaganja ispita bio je vrlo sličan onom na Odjelu za biologiju.

Osim odlične organizacije studija, za studente iz stranih država, naši su domaćini organizirali i međunarodne večere, „Welcome Days“, Buddyje i još mnogo različitih događanja, tako da sam uz osobne obilaske predivnog grada i okolice, imala priliku upoznati se i družiti sa stranim i domaćim studentima.

Nije bilo jednostavno doći u okruženje gdje je sve novo, promijeniti grad i državu te se prilagoditi novoj sredini, ali je vrijedno iskustvo koje bih preporučila svim studentima. Upoznate samog sebe, nove ljude, običaje i kulturu te doživite grad u kojem ste prije boravili kao turist na jedan sasvim drugačiji način!