Mag. educ. biol. et chem. Nataša Bušić

353

Mag. educ. biol. et chem Nataša Bušić tijekom veljače 2023. godine boravila je na Institutu za infektivnu medicinu (Friedrich-Loeffler-Institut, Greifswald, Njemačka) u sklopu Erasmus + programa. Tijekom mobilnosti usavršavala je nove metode determinacije komaraca te detekcije patogena u vektorskim vrstama komaraca. Također, završena je obrada materijala koji će koristiti u izradi doktorata. Osim stručnog usavršavanja sam boravak bio je i prilika za stjecanje novih poznanstava te upoznavanja kulture mjesta boravka i ljudi. Mobilnost će doprinijeti međuinstitucijskim suradnjama u vidu projekata i znanstvenih radova.