Doc.dr.sc. Alma Mikuška

295

Institucija boravka: Royal Society for the Protection of Birds Scotland (RSPB Scotland)

Period: svibanj – lipanj 2022

Cilj moje mobilnosti u okviru ERASMUS programa  je bilo stručno usavršavanje iz područja konzervacijske biologije, odnosno upoznavanje s problematikom reintrodukcije ptica posebice velikih predatora kao što su orlovi štekavci. Također, kako se godinama bavim istraživanjima populacije orla štekavca na području Kopačkog rita, zanimala me usporedba ekoloških i bioloških karakteristika orlova koji pripadaju sjevernoeurospkoj populaciji i orlova Dunavske populacije. Tijekom svibnja 2022. godine bila sam gost Royal Society for the Protection of Birds Scotland (RSPB Scotland), a aktivnosti u okviru Erasmus programa realizirala sam u RSPB Scotland Mull Office na otoku Mull. Reintrodukcija orlova štekavaca na otok Mull je počela tijekom 1980tih godina a danas populacija broji 22 para. Uz terenski rad koji je uključivao cenzus i uspjeh gniježđenja za 2022 godinu, kao i analizu podataka koje su tijekom trajanja projekta reintrodukcije prikupili kolege iz RSPB Scotland Mull Office, upoznala sam se s problemima ponovnog naseljavanja jedinki orla štekavca na područje otoka Mull i drugih dijelova Škotske i Engleske. Stečeno znanje ću upotrijebiti dalje u znanstveno istraživačke svrhe, kao i nastavne aktivnosti na predmetima Ornitologija i Konzervacijska biologija koje predajem na Odjelu za biologiju.