Obrana diplomskog ispita studentice Stelle Glavić

251

Obrana diplomskog ispita studentice Stelle Glavić održati će se dana 16. prosinca 2022. na Odjelu za biologiju sa početkom u 12:00 h u predavaonici 319/III katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Utjecaj pepela biomase kod primjene u cestogradnji na gujavice i mikrobnu aktivnost tla“.