OBAVIJEST O OBRANI DIPLOMSKOG ISPITA STUDENTICE IVE BOŽINOVIĆ

219

Obrana diplomskog ispita studentice Ive Božinović održati će se dana 14. srpnja 2022. na Odjelu za biologiju sa početkom u 9:00 h u predavaonici 319/III katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Aktivnost proteolitičkih enzima u brašnu različitih sorti ozime pšenice izložene fuzarijskoj paleži klasa“.