OBAVIJEST O OBRANI DIPLOMSKOG ISPITA STUDENTICE INES ŽIVKOVIĆ

203

Obrana diplomskog ispita studentice Ines Živković održati će se dana 6. srpnja 2022. na Odjelu za biologiju sa početkom u 10:00 h u predavaonici 319/III katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Elektrokemijska karakterizacija salicilne kiseline i njen utjecaj na fitopatogenu gljivu Ophiostoma novo-ulmi“.