OBAVIJEST O OBRANI DIPLOMSKOG ISPITA STUDENTICE ANĐELE BLAŽEVIĆ

221

Obrana diplomskog ispita studentice Anđele Blažević održati će se dana 7. srpnja 2022. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:00 h u predavaonici 319/III katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Utjecaj  kratkotrajnog stresa povišenom temperaturom na fiziološke i biokemijske parametre ječma (Hordeum vulgare L.)“.