OBAVIJEST O OBRANI DIPLOMSKOG ISPITA STUDENTA ADRIANA KUZMANOVIĆA

209

Obrana diplomskog ispita studenta Adriana Kuzmanovića održati će se dana 12. srpnja 2022. na Odjelu za biologiju sa početkom u 9:00 h u predavaonici 319/III katu.

Naslov teme diplomskog rada: „CITOSKELET NEURONA U MIŠEVA S NEDOSTATKOM B-SERIJE GANGLIOZIDA“.