Poziv na testiranje kandidata za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta (natječaj 27.09.2019.)

Poziv na testiranje kandidata za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. Detalji o vremenu i načinu testiranja

VAŽNO – objavljene RANG-LISTE državnih stipendija u STEM područjima znanosti  

Rang-liste dostupne su na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/ Student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju i želi ju prihvatiti, nužno je da do srijede, 13. studenoga 2019. godine, do 12 sati na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/, kojoj pristupa prijavom sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, označi izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, prihvati Uvjete stipendiranja te upiše svoj IBAN žiro-računa. Prihvaćanje uvjeta stipendiranja smatra

Odluka o usvajanju tema završnih radova za ak. 2019./2020. godinu

Na temelju članka 44. stavak l. Pravilnika Odjela za biologiju i sukladno članku 3. Pravilnika o završnom radu Odjela za biologiju-pročišćeni tekst, Vijeće Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jutja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Vijeće) je na l. redovitoj sjednici u akademskoj 2019./2020. godini, održanoj 31. listopada 2019. godine, pod točkom 8. dnevnog reda

Obrana diplomskog ispita studenta Ivana Rimca

Obrana diplomskog ispita studenta Ivana Rimca

Obrana diplomskog ispita studenta Ivana Rimca održati će se dana 31.10.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 14:00 h u predavaonici 201 na II katu. Naslov teme diplomskog rada: „Preliminarno istraživanje lisnih uši (Hemiptera: Aphididae) kao prekursora pčelinje paše na području Gorskog Kotara i Hrvatskog primorja“.

Obrana diplomskog ispita studentice Ive Marković

Obrana diplomskog ispita studentice Ive Marković

Obrana diplomskog ispita studentice Ive Marković održati će se dana 25.10.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 10:00 h u predavaonici 319 na III katu. Naslov teme diplomskog rada: „Zastupljenost lišajeva iz sveze Lobarion pulmonariae u Parku prirode Papuk“. „Molekularna karakterizacija i klinički značaj novog humanog papiloma virusa 159“.