Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Andree Radić

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Andree Radić

Obrana diplomskog ispita studentice Andree Radić održati će se dana 19. srpnja 2021. na Odjelu za biologiju sa početkom u 12:00 h u predavaonici 201/II kat.. Naslov teme diplomskog rada: „MOLEKULARNA IDENTIFIKACIJA VRSTA RODA GRAPHODERUS (COLEOPTERA: DYTISCIDAE) POPLAVNIH PODRUČJA DRAVE, MURE I DUNAVA“ .

Obavijest o obrani diplomskog ispita studenta Brune Ćalete

Obavijest o obrani diplomskog ispita studenta Brune Ćalete

Obrana diplomskog ispita studenta Brune Ćalete održati će se dana 12. srpnja 2021. na Odjelu za biologiju sa početkom u 10:00 h u predavaonici 319/III kat.. Naslov teme diplomskog rada:„Kvantitativna i kvalitativna analiza čestica mikroplastike u tlu ekskrementima gujavica na području Grada Osijeka“ .

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Ivane Eržić

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Ivane Eržić

Obrana diplomskog ispita studentice Ivane Eržić održati će se dana 22. prosinca 2020. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:30 h u predavaonici 319 na III katu. Naslov teme diplomskog rada: „Fiziološki i biokemijski odgovori male vodene leće (Lemna minor L.) izložene natrijevom kloridu i 6-benzilaminopurinu“.