Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Ivane Eržić

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Ivane Eržić

Obrana diplomskog ispita studentice Ivane Eržić održati će se dana 22. prosinca 2020. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:30 h u predavaonici 319 na III katu. Naslov teme diplomskog rada: „Fiziološki i biokemijski odgovori male vodene leće (Lemna minor L.) izložene natrijevom kloridu i 6-benzilaminopurinu“.

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Dunje Šimić

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Dunje Šimić

Obrana diplomskog ispita studentice Dunje Šimić održati će se dana 22. prosinca 2020. na Odjelu za biologiju sa početkom u 10:00 h u predavaonici 319 na III katu. Naslov teme diplomskog rada: „Fiziološki odgovori klijanaca ječma (Hordeum vulgare L.) na kratkotrajno izlaganje solnom stresu“.

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Ane Ribarić

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Ane Ribarić

Obrana diplomskog ispita studentice Ane Ribarić održati će se dana 4. prosinca 2020. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:00 h u predavaonici 320 na III katu. Naslov teme diplomskog rada: „Faunističko – ekološke značajke bubamara (Coleoptera, Coccinellidae) grada Nove Gradiške i okolnih naselja“.

Obavijest o obrana diplomskog ispita studentice Matee Dujmović 

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Matee Dujmović 

Obrana diplomskog ispita studentice Matee Dujmović održati će se dana 30. studenoga 2020. na Odjelu za biologiju sa početkom u 9:00 h u predavaonici 201 na II katu. Naslov teme diplomskog rada: „Zajednica trzalaca (Diptera, Chironomidae) u makrozoobentosu močvare Palud te u barama na području Istre“.