Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Matee Grubješić

Obrana diplomskog ispita studentice Matee Grubješić održati će se dana 30.09.2020. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:00 h u predavaonici 201 na II katu. Naslov teme diplomskog rada: „Sezonska dinamika i distribucija invazivnih stranih vrsta komaraca na području Brodsko-posavske županije“.

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Valentine Šelja

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Valentine Šelja

Obrana diplomskog ispita studentice Valentine Šelja održati će se dana 12.03.2020. na Odjelu za biologiju sa početkom u 09:00 h u predavaonici 319 na III katu. Naslov teme diplomskog rada: “Effect of heavy fuel oil (HFO) on embryo-larval stage of zebrafish (Danio rerio) and establishment of biomarker protocols in marine medaka (Oryzias melastigma)“

Obrana diplomskog ispita studenta Ivana Rimca

Obrana diplomskog ispita studenta Ivana Rimca

Obrana diplomskog ispita studenta Ivana Rimca održati će se dana 31.10.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 14:00 h u predavaonici 201 na II katu. Naslov teme diplomskog rada: „Preliminarno istraživanje lisnih uši (Hemiptera: Aphididae) kao prekursora pčelinje paše na području Gorskog Kotara i Hrvatskog primorja“.