Odluka o izboru zaposlenika na položaj I. vrste – voditelj Odjeljka za unapređenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odluku pogledajte ovdje. (PDF)   Rezultati natječaja za izbor i prijem II. razine jednog zaposlenika zaposlenice na položaj I. vrste – voditelj Odjeljka za unapređenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Rezultati natječaja za izbor i prijem II. razine jednog zaposlenika zaposlenice na položaj I. vrste – voditelj Odjeljka za unapređenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Rang Ljestvicu možete preuzeti ovdje. (PDF) Rezultate natječaja možete pogledati ovdje. (PDF)   Poziv na razgovor/intervju

Natječaj za izbor i prijem

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju raspisuje NATJEČAJ za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija na određeno vrijeme od četiri godine u punom radnom vremenu u sklopu „Projekt razvoja karijera mladih

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ OBJAVLJEN 11.3.2021. – ALUMNI MENTOR

Studentski zbor Odjela za biologiju objavljuje REZULTATE o izboru kandidata za sudjelovanje u projektu Alumni mentor. Kandidati koji su zadovoljili tražene kriterije pod šifrom su studenta: Rstudent ŽZVUTŠSR hzJNrfwP cabcabdd Maslačak Molimo odabrane studente da se jave voditeljici projekta na adresu elektroničke pošte ivana.skuzin@biologija.unios.hr koja će ih informirati o daljnjim aktivnostima. Natječaj za sudjelovanje u

Poziv na testiranje za Natječaj za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste

Poziv na testiranje za Natječaj za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – u stručnom zvanju stručni suradnik i na stručnom radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija, za rad na projektu „Naturavita – Provedba istražnih radova, uspostava sustava i

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA I POTPORA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021.

Natječaj za dodjelu stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2020./2021. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dodjeljuje stipendije i potpore redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta, sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim Pravilnikom