Odluka o datumu održavanja i trajanja izbora za novog člana Senata

Odluku o datumu održavanja i trajanja izbora za novog člana Senata, predstavnika ostalih zaposlenika iz reda osoba izabranih u nastavna, suradnička i stručna zvanja, te administrativno-stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izbori za izbor novog člana Senata, održat će se u utorak 8. prosinca od 8.00 do 15.00 sati Odluka

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Ane Ribarić

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Ane Ribarić

Obrana diplomskog ispita studentice Ane Ribarić održati će se dana 4. prosinca 2020. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:00 h u predavaonici 320 na III katu. Naslov teme diplomskog rada: „Faunističko – ekološke značajke bubamara (Coleoptera, Coccinellidae) grada Nove Gradiške i okolnih naselja“.