POZIV za dodjelu nagrada za akademsku 2021./2022. godinu

508

Povjerenstvo za dodjelu nagrada Odjela za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa JurjaStrossmayera u Osijeku

objavljuje

POZIV
za dodjelu nagrada za
akademsku 2021./2022. godinu

Pozivaju se zaposlenici Odjela za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku na dostavu prijedloga za dodjelu nagrada za izvrsnost s jasno naznačenom kategorijom za koju se prijavljuju sukladno Pravilniku o nagrađivanju izvrsnosti u nastavi, znanstveno-istraživačkom i stručnom radu te popularizaciji znanosti koji je objavljen na https://www.biologija.unios.hr/pravni-spisi/

Zaposlenicima se nagrade za izvrsnost dodjeljuju u pet (5) kategorija:

  1. Nagrada za izvrsnost u nastavi
  2. Nagrada za izvrsnost u objavljivanju znanstvenih radova
  3. Nagrada za izvrsnost u stručnom radu
  4. Nagrada za izvrsnost u realizaciji domaćih, međunarodnih, EU projekata
    i nacionalnih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
  5. Nagrada za popularizaciju znanosti i promidžbu Odjela.

Prijedlog mora biti pisan, a uz njega priložena relevantna dokumentacija kojom se dokazuje da
predloženik ispunjava uvjete za razdoblje od 01. 10. 2021. do 30. 09. 2022.
Prijedlog se dostavlja tajništvu Odjela za biologiju, a dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta dostavlja se putem e-pošte na adresu: gpalijan@biologija.unios.hr

Poziv je otvoren do 12. prosinca 2022. godine

Prijavni obrazac pogledajte ovdje. (doc)

Poziv u cijelosti preuzmite ovdje. (pdf)