Obavijest o novom radu tima Zavoda za ekologiju voda i suradnika

82

Novi rad tima sa Zavoda za ekologiju voda i suradnika „The effects of early spring stocking in an agricultural lake: a trophic cascade hypothesis“ objavljen je u časopisu Hydrobiologija koji pripada Q1 kvartilu dakle kategoriji međunarodno najutjecajnijih časopisa znanstvenog područja, u sklopu posebnog izdanja Rotifera XVI. Čestitke autorima!!