JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE STUDENTSKIH AKTIVNOSTI 2024.

162

Studentski centar u Osijeku objavio je natječaj za financiranje studentskih aktivnosti 2024.

Rok podnošenja prijava na natječaj je 06.05.2024. godine.

Sve detalje i obrasce za prijavu potražite na:

http://www.stucos.unios.hr/?page_id=2662