Predavanje : Pretilost vs. Kognitivne (dis)funkcije

Naslov predavanja: Pretilost vs. Kognitivne (dis)funkcije Predavač: Doc. dr. sc. Senka Blažetić Tema predavanja: Pretilost je jedan od vodećih medicinskih problema s kojim se suočavamo, a koji uvelike utječe na funkciju mozga. Predavanje će govoriti o načinu na koji pretilost mijenja naše kognitivne sposobnosti te o povezanosti dijabetesa s funkcijama mozga. Mjesto i vrijeme održavanja: