TEMELJNI DOKUMENTI

Pravilnik Odjela za biologiju preuzmite ovdje.
Strategija razvoja Odjela (2012-2017) preuzmite ovdje.
Strategija razvoja Odjela (2016-2021) preuzmite ovdje.
Strategija razvoja Odjela (2019-2024) preuzmite ovdje.
Strateški program znanstvenih istraživanja Odjela za biologiju preuzmite ovdje.
Politika kvalitete na Odjelu za biologiju preuzmite ovdje.
Akcijski plan za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za biologiju za razdoblje 2016-2020 preuzmite ovdje.
Odluka o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (pročišćeni tekst) preuzmite ovdje.

PROGRAMI STUDIJA

24.03.2016. Program studija: Preddiplomski sveučilišni studij Biologija preuzmite ovdje.
24.03.2016. Program studija: Diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija; smjer: nastavnički preuzmite ovdje.
24.03.2016. Program studija: Diplomski sveučilišni studij Biologija; smjer: znanstveni preuzmite ovdje.
06.06.2016. Program studija: Diplomski studij Zaštita prirode i okoliša preuzmite ovdje.

ODLUKE

23.07.2020. Odluku o načinu održavanja javnih obrana diplomskih radova za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 preuzmite ovdje.
01.07.2020. Odluka nastavnom kalendaru za akademsku godinu 2020./2021. preuzmite ovdje.
11.05.2020. Odluka o izmjeni i dopuni odluke nastavnom kalendaru za ak. 2019./2020. godine preuzmite ovdje.
26.06.2019. Odluka nastavnom kalendaru za akademsku godinu 2019./2020. preuzmite ovdje.
07.02.2019. Odluka o visini troškova u provedbi postupka provjere vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava o stečenim akademskim ili stručnim nazivima na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku preuzmite ovdje.
25.09.2018. Odluka linearnom modelu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku preuzmite ovdje.
01.06.2018. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka preuzmite ovdje.
05.06.2018. Odluka nastavnom kalendaru za akademsku godinu 2018./2019. preuzmite ovdje.
28.09.2017. Odluka o imenovanju povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja preuzmite ovdje.
16.02.2015. Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika preuzmite ovdje.

PRAVILNICI

Rujan 2018 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti preuzmite ovdje.
Listopad 2014. Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguravanje kvalitete preuzmite ovdje.
Lipanj 2016. Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguravanje kvalitete preuzmite ovdje.
Srpanj 2015. Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku preuzmite ovdje.

PROCEDURE

Pravilnik o jednostavnoj nabavi i procedura zaprimanja i provjere računa preuzmite ovdje.
Procedura za izdavanje, obračun i isplatu naloga za službena putovanja preuzmite ovdje.
Zahtjevnicu za nabavu Odjela za biologiju preuzmite ovdje.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

01.06.2018. Odluku o imenovanju službenika za informiranje preuzmite ovdje.
06.10.2017. Obrazac zahtjeva za pristup informacijama preuzmite ovdje.
06.10.2017. Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije preuzmite ovdje. [PDF] preuzmite ovdje.
06.10.2017. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije preuzmite ovdje.
06.10.2017. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija preuzmite ovdje.
Zakon o pravu na pristup informacijama pogledajte ovdje.

REAKREDITACIJA

Samoanaliza Odjela za biologiju – 2014. preuzmite ovdje.
Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku reakreditacije Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku preuzmite ovdje.
Očitovanje Odjela za biologiju na završno izvješće Stručnog povjerenstva preuzmite ovdje.
Akreditacijska preporuka AZVO preuzmite ovdje.

ODLUKE

 

Odluka o linearnom modelu studiranja preuzmite ovdje.
Odluka o postupku i uvjetima ostvarivanja prava na mirovanje obveza studenata preuzmite ovdje.
Odluka o imenovanju voditelja godina na studijima Odjela za biologiju za 2018/2019.godinu preuzmite ovdje.
Odluka o posebnim naknadama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama 30.01.2019. preuzmite ovdje.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim naknadama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama preuzmite ovdje.
Odluka o usvajanju tema završnih radova za ak. 2018./2019. godinu preuzmite ovdje.
Odluka o usvajanju tema završnih radova za ak. 2019./2020. godinu preuzmite ovdje.

OBRASCI ZA ZAVRŠNE I DIPLOMSKE RADOVE

Završni rad – Obrazac 1 preuzmite ovdje.
Završni rad – Obrazac 2 preuzmite ovdje.
Diplomski rad – Obrazac 1 preuzmite ovdje.
Diplomski rad – Obrazac 2 preuzmite ovdje.
Predložak za izradu postera za obranu diplomskog rada [pptx] preuzmite ovdje.
Predložak za izradu postera za obranu diplomskog rada [ppt] preuzmite ovdje.

PRAVILNICI

Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku preuzmite ovdje.
Pravilnik o diplomskim radovima i diplomskim ispitima preuzmite ovdje.
Pravilnik o završnim radovima preuzmite ovdje.
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata preuzmite ovdje.
Statut studenskog zbora preuzmite ovdje.

OBRASCI

Obrazac za ZAHTJEV za odobravanje mirovanja studentskih obveza preuzmite ovdje.
Zamolbu za ispis sa studija preuzmite ovdje.
Obrazac za najavu mirovanja preuzmite ovdje.
Zahtjev za dovršenje studija preuzmite ovdje.
Zamolba za plaćanje školarine na rate preuzmite ovdje.
Obrazac za Izvješće o radu demonstratora preuzmite ovdje.
Obrazac za Dnevnik stručne prakse preuzmite ovdje.

Obrazac i tablica za izbore u zvanja //**15.01.2019.

Obrazac za izbor u znanstveno zvanje sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17) preuzmite ovdje.
Tablica za izbor u zvanja //Ažurirano 12.02.2020. preuzmite ovdje.

OBRASCI

Obrazac 1 preuzmite ovdje.
Obrazac 2 preuzmite ovdje.
Obrazac 3 preuzmite ovdje.
Obrazac 4 preuzmite ovdje.
Obrazac 5 preuzmite ovdje.
Obrazac 6 preuzmite ovdje.
Obrazac 7 preuzmite ovdje.
Obrazac 8 preuzmite ovdje.
Privola preuzmite ovdje.

ODLUKE

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja preuzmite ovdje.
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NOVO) preuzmite ovdje.
Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja preuzmite ovdje.

PRAVILNICI

Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta preuzmite ovdje.
Pravilnik o vrednovanju rada asistenata,poslijedoktoranada i mentora preuzmite ovdje.

ZAKONI

 • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN broj: 78/15)
 • Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN broj: 58/16)
 • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN broj: 42/16)
 • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN broj: 123/2003198/2003105/2004174/20042/2007-Odluka USRH, 46/200763/201194/2013139/2013101/2014-Odluka i Rješenje USRH i 60/15 – Odluka USRH)
 • Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN broj: 45/2009)
 • Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN broj: 107/2007118/2012)
 • Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN broj: 158/2003198/2003138/200645/2011)
 • Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN br. 22/13)
 • Zakon o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN broj: 71/07)
 • Zakon o ustanovama (NN broj: 76/199329/199747/199935/2008)
 • Zakon o radu (NN broj: 93/14)
 • Zakon o plaćama u javnim službama (NN broj: 27/200139/2009)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN broj: 120/16)

SVEUČILIŠNI PROPISI (ažurirano 29.02.2020.)