O zavodu za zoologiju

Zavod za zoologiju osnovan je 06. srpnja 2005. godine. Prvi predstojnik Zavoda bio je prof. dr. sc. Stjepan Krčmar, od 2014. godine tu funkciju obavlja doc. dr. sc. Mirta Sudarić Bogojević , a od 27.10.2016. doc.dr.sc. Nataša Turić. Trenutni predstojnik Zavoda za zoologiju je doc.dr.sc. Goran Vignjević čiji mandat je počeo 01.10.2018. .U Zavodu za zoologiju provode se istraživanja iz različitih područja biologije, a u svrhu znanstvene, stručne i nastavne djelatnosti. U Zavodu djeluju tri laboratorija namijenjena znanstveno-istraživačkom radu: Laboratorij za entomologiju, Laboratorij za ekologiju životinja i Laboratorij za staničnu i molekularnu biologiju biljaka.

Adresa: Cara Hadrijana 8/A, 31000 Osijek.
Telefon: +385 31 399 918
Fax: +385 31 399 939

Članovi zavoda za zoologiju

Predstojnik Zavoda za zoologiju

doc.dr.sc. Goran Vignjević

goran.vignjevic [at] biologija.unios.hr

prof.dr.sc. Stjepan Krčmar

stjepan [at] biologija.unios.hr

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof.dr.sc. Vera Cesar

vera.cesar [at] biologija.unios.hr

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof.dr.sc. Enrih Merdić

enrih [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Ivna Štolfa Čamagajevac

ivna [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Mirna Velki

mirna.velki [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Nataša Turić

natasa.turic [at]biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Mirta Sudrić Bogojević

mirta [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Selma Mlinarić

selma.mlinaric [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Alma Mikuška

alma.mikuska [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Irena Labak

irena.labak [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Sandra Ečimović

sandra [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Lidija Begović

lidija.begovic [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Jasenka Antunović Dunić

jasenka [at] biologija.unios.hr

mr.sc. Ivana Vrućina

ivana.vrucina [at] biologija.unios.hr

mr.sc. Željko Zahirović

zeljko.zahirovic [at] biologija.unios.hr

Nataša Graovac, mag. educ. biol. et chem.

natasa.graovac [at] biologija.unios.hr