Vodstvo Studentskog zbora Odjela za biologiju

Lea Milić, predsjednica

lea.milic [at] biologija.unios.hr

Viktoria Čurila, potpredsjednica

viktoria.curila [at] biologija.unios.hr

Hrvoje Rimac, zamjenik predsjednice

hrvoje.rimac [at] biologija.unios.hr

STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ ODJELA ZA BIOLOGIJU

Martina Sušjenka

martina.susjenka [at] biologija.unios.hr

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
STUDENTSKI ZBOR ODJELA ZA BIOLOGIJU
Ulica cara Hadrijana 8/A
31 000 Osijek
KLASA: 602-04/19-06/143
URBROJ: 2158-60-60-10-19-09
U Osijeku, 18. lipnja 2019.

Na temelju članka 5. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07), članka 12. stavak 3., članka 17. i članka 18. stavak 3. Statuta Studentskog zbora Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i članka 24. st. 1. Pravilnika za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta, te na temelju Odluke Izbornog povjerenstva Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o konačnim rezultatima izbora za izbor studentskih predstavnika i njihovih zamjenika u Studentski zbor Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, održanih 6. lipnja 2019. godine (KLASA: 602-04/19-06/143; URBROJ: 2158-60-60-10-19-7), Skupština Studentskog zbora Odjela za biologiju, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 18. lipnja 2019. godine, pod 1. točkom dnevnog reda donijela je sljedeću

O D L U K U
o izboru članova Predsjedništva Studentskog zbora Odjela za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

I
LEA MILIĆ, studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija, izabire se za Predsjednicu Studentskog zbora Odjela za biologiju.

II
VIKTORIA ČURILA, studentica II. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija, izabire se za Potpredsjednicu Studentskog zbora Odjela za biologiju.

III
HRVOJE RIMAC, student III. godina preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija, izabire se za zamjenika Predsjednice Studentskog zbora Odjela za biologiju.

IV
Mandat Predsjednice, Potpredsjednice i zamjenice Predsjednice Studentskog zbora Odjela za biologiju traje jednu akademsku godinu i može se jednom ponoviti.

V
Predsjednica, zamjenica Predsjednice i Potpredsjednica su članovi Predsjedništva Studentskog zbora.

VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
STUDENTSKI ZBOR ODJELA ZA BIOLOGIJU
Ulica cara Hadrijana 8/A
31 000 Osijek
KLASA: 602-04/19-06/143
URBROJ: 2158-60-60-10-19-13
U Osijeku, 18. lipnja 2019.

Na temelju članka 5. i 17. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07), članka 18. stavak 3. i članka 20. Statuta Studentskog zbora Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te na temelju Odluke Izbornog povjerenstva Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o konačnim rezultatima izbora za izbor studentskih predstavnika i njihovih zamjenika u Studentski zbor Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, održanih 6. lipnja 2019. godine (KLASA: 602-04/19-06/143; URBROJ: 2158-60-60-10-19-7), Skupština Studentskog zbora Odjela za biologiju, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 18. lipnja 2019. godine, pod 5. točkom dnevnog reda donijela je sljedeću

O D L U K U
o imenovanju Studentskog pravobranitelja Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

I
MARTINA SUŠJENKA, studentica II. godina preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija, imenuje se za Studentskog pravobranitelja Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

II
Mandat imenovanog Studentskog pravobranitelja traje jednu godinu i može se jednom ponoviti.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.