IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) je udruga za međunarodnu razmjenu studenata kroz koju se provode kvalitetne stručne prakse s ciljem poboljšanja profesionalnog razvoja, uspostave međunarodne suradnje i razumijevanja među studentima, akademskih institucija i potencijalnih poslodavaca.

IAESTE Croatia dio je međunarodne mreže IAESTE koja studentima s hrvatskih visokoškolskih ustanova pruža kvalitetnu stručnu praksu relevantnu za njihov studij, nudeći poslodavcima motivirane pripravnike i pridonoseći kulturnom obogaćivanju kako studenata, tako i institucija domaćina te studentsku praksu međunarodnim studentima u hrvatskim institucijama domaćinima.

Ako ste zainteresirani za obavljanje prakse u Hrvatskoj, posjetite mrežnu stranicu IAESTE Croatia za daljnje informacije.

Kontakt osoba na Odjelu za biologiju

Senka Blažetić, doc. dr. sc.

E-mail: senka@biologija.unios.hr

Lokalni odbor Osijek, Hrvatska

Anamarija Brkić

E-mail: anamarija.brkic@iaeste.hr