Osječko-baranjska županija raspisuje Natječaj za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2020./2021.

Osječko-baranjska županija raspisuje Natječaj za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2020./2021. Financijske potpore za poslijediplomski studij dodjeljuju se za programe kojima se stječe akademski stupanj doktor znanosti/umjetnosti odnosno akademski naziv sveučilišni specijalist određenog područja, što se potvrđuje diplomom i to za programe poslijediplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog specijalističkog studija. Natječaj i obrasci