Obvezni dio državne mature

HRVATSKI JEZIK
Razina B
Broj bodova 100
Udio u konačnoj ocjeni 10%

MATEMATIKA
Razina A
Broj bodova 200
Udio u konačnoj ocjeni 20%

Strani jezik
Razina B
Broj bodova 100
Udio u konačnoj ocjeni 10%

Izborni dio državne mature

BIOLOGIJA
Broj bodova 300
Udio u konačnoj ocjeni 30%

_CAR8062

Vrednovanje ocjena srednje škole 30%

Izravan upis
Pristupnici koji su osvojili 1. - 3. mjesto na državnim ili županijskim natjecanjima iz biologije, kemije ili fizike

Nakon što ostvarite sve uvjete i dobijete upisni broj na portalu www.postani-student.hr pratite obavijesti na stranicama Odjela za biologiju kada dolazite na upis