kamencici

Pročelnica Odjela za biologiju

izv.prof.dr.sc. Ljiljana Krstin

ljiljana.krstin [at] biologija.unios.hr

Redoviti profesori u trajnom zvanju

prof.dr.sc. Vera Cesar

vera.cesar [at] biologija.unios.hr

prof.dr.sc. Stjepan Krčmar

stjepan [at] biologija.unios.hr

Redoviti profesori

prof.dr.sc. Enrih Merdić

enrih [at] biologija.unios.hr

prof.dr.sc. Oleg Antonić

oleg.antonic [at] biologija.unios.hr

prof.dr.sc. Branimir Hackenberger Kutuzović

hackenberger [at] biologija.unios.hr

prof.dr.sc. Janja Horvatić

janja.horvatic [at] biologija.unios.hr

Izvanredni profesori

izv.prof.dr.sc. Melita Mihaljević

melita.mihaljevic [at] biologija.unios.hr

izv.prof.dr.sc. Davorka Hackenberger Kutuzović

davorka[at]biologija.unios.hr

izv.prof.dr.sc. Ivna Štolfa Čamagajevac

ivna [at] biologija.unios.hr

izv.prof.dr.sc. Valentina Pavić

valentina.pavic[at]biologija.unios.hr

izv.prof.dr.sc. Mirna Velki

mirna.velki [at] biologija.unios.hr

izv.prof.dr.sc. Sandra Ečimović

sandra [at] biologija.unios.hr

izv.prof.dr.sc. Dubravka Čerba

dubravka.cerba[at]biologija.unios.hr

izv.prof.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer

tanja [at] biologija.unios.hr

izv.prof.dr.sc. Goran Palijan

goran.palijan [at] biologija.unios.hr

izv.prof.dr.sc. Nataša Turić

natasa.turic [at]biologija.unios.hr

izv.prof.dr.sc. Dubravka Špoljarić Maronić

dubravka.spoljaric [at] biologija.unios.hr

Docenti

doc.dr.sc. Senka Blažetić

senka [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Anita Galir Balkić

anita.galir [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Mirta Sudrić Bogojević

mirta [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Alma Mikuška

alma.mikuska [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Vesna Peršić

vesna.persic [at]biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Filip Stević

filip.stevic[at]biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Rosemary Vuković

rosemary [at]biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Selma Mlinarić

selma.mlinaric [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Irena Labak

irena.labak [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Zorana Katanić

zorana.katanic [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Jasenka Antunović Dunić

jasenka [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Goran Vignjević

goran.vignjevic [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Lidija Begović

lidija.begovic [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Olga Jovanović Glavaš

olga.jovanovic [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Željka Lončarić

zeljka.loncaric [at] biologija.unios.hr

Predstavnik suradnika

Martina Varga

martina.varga [at] biologija.unios.hr

Predstavnik ostalih zaposlenika

Matej Šag, mag.biol.

matej.sag [at] biologija.unios.hr

Tajnik Odjela za biologiju

Silva Lustig, mag.iur.

silva.lustig [at] biologija.unios.hr

Predstavnici studenata

LOVRO MIHAJLOVIĆ
predstavnik studenata

IVANA SKUZIN
predstavnik studenata

RITA TOVILO
predstavnik studenata

MARTINA SUŠJENKA
predstavnik studenata

VIKTORIA ČURILA
predstavnik studenata

Zapisnici Vijeća Odjela za biologiju za akademsku 2018./2019. godinu

30.06.2021. Izvadak iz Zapisnika IX. redovite sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2020./2021. godini održane dana 13. rujna 2021. godine preuzmite ovdje.
30.06.2021. Izvadak iz Zapisnika VIII. redovite sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2020./2021. godini održane dana 29. lipnja 2021. godine preuzmite ovdje.
01.06.2021. Izvadak iz Zapisnika VII. redovite sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2020./2021. godini održane dana 27. svibnja 2021. godine preuzmite ovdje.
13.05.2021. Izvadak iz Zapisnika izborne sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2020./2021. godini održane dana 13. svibnja 2021. godine preuzmite ovdje.
26.03.2021. Izvadak iz Zapisnika VI. redovite sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2020./2021. godini održane dana 26. ožujka 2021. godine preuzmite ovdje.
25.02.2021. Izvadak iz Zapisnika V. redovite sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2020./2021. godini održane dana 25. veljače 2021. godine preuzmite ovdje.
01.02.2021. Izvadak iz Zapisnika II. izvanredne sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2020./2021. godini održane dana 01. veljače 2021. godine preuzmite ovdje.
01.02.2021. Izvadak iz Zapisnika IV. redovne sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2020./2021. godini održane dana 28. siječnja 2021. godine preuzmite ovdje.
22.12.2020. Izvadak iz Zapisnika III. redovne sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2020./2021. godini održane dana 17. prosinca 2020. godine preuzmite ovdje.
11.12.2020. Izvadak iz Zapisnika II. izvanredne sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2020./2021. godini održane dana 26. studenog 2020. godine preuzmite ovdje.
26.11.2020. Izvadak iz Zapisnika I. izvanredne sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2020./2021. godini održane dana 26. listopad 2020. godine preuzmite ovdje.
26.11.2020. Izvadak iz Zapisnika I. redovne sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2020./2021. godini održane dana 29. listopada 2020. godine preuzmite ovdje.
24.09.2020. Izvadak iz Zapisnika X redovne sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2019./2020. godini održane dana 23. srpnja 2020. godine preuzmite ovdje.
24.07.2020. Izvadak iz Zapisnika IX redovne sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2019./2020. godini održane dana 23. srpnja 2020. godine preuzmite ovdje.
02.07.2020. Izvadak iz Zapisnika VIII redovne sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2019./2020. godini održane dana 02. srpnja 2020. godine preuzmite ovdje.
28.05.2020. Izvadak iz Zapisnika VII redovne sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2019./2020. godini održane dana 28. svibnja 2020. godine preuzmite ovdje.
08.05.2020. Izvadak iz Zapisnika VI redovne sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2019./2020. godini održane dana 30. travnja 2020. godine preuzmite ovdje.
14.04.2020. Izvadak iz Zapisnika V redovne sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2019./2020. godini održane dana 26. ožujka 2020. godine preuzmite ovdje.
27.02.2020. Izvadak iz Zapisnika IV redovne sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2019./2020. godini održane dana 27. veljače 2020. godine preuzmite ovdje.
30.01.2020. Izvadak iz Zapisnika III redovne sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2019./2020. godini održane dana 30. siječnja 2020. godine preuzmite ovdje.
16.01.2020. Izvadak iz Zapisnika III izvanredne sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2019./2020. godini održane dana 17. prosinca 2019. godine preuzmite ovdje.
17.12.2019. Izvadak iz Zapisnika II izvanredne sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2019./2020. godini održane dana 15. siječnja 2020. godine preuzmite ovdje.
29.11.2019. Izvadak iz Zapisnika II redovite sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2019./2020. godini održane dana 28. listopada 2019. godine preuzmite ovdje.
15.11.2019. Izvadak iz Zapisnika I redovite sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2019./2020. godini održane dana 31.1istopada 2019. godine preuzmite ovdje.
21.10.2019. Izvadak iz Zapisnika I. izvanredne sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2019./2020. godini održane dana 18. listopada 2019. godine preuzmite ovdje.
09.10.2019. Izvadak iz zapisnika XI redovite sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2018./2019. godini održane 27.09.2019. godine preuzmite ovdje.
22.07.2019. Izvadak iz zapisnika X redovite sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2018./2019. godini održane 15.07.2019. godine preuzmite ovdje.
08.07.2019. Izvadak iz zapisnika IX redovite sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2018./2019. godini održane 05.07.2019. godine preuzmite ovdje.
03.06.2019. Izvadak iz zapisnika VIII redovite sjednice Vijeća Odjela za biologiju u akademskoj 2018./2019. godini održane 30.05.2019. godine preuzmite ovdje.