Aktivnosti studenata

24.SMOTRA (VIRTUALNA) SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU (11.PROSINCA 2020.)

24. Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (UNIOS) održana je 11. prosinca 2020. godine od 11:00 do 13:00 sati u Svečanoj dvorani Filozofskoga fakulteta u Osijeku, poštujući sve epidemiološke mjere uslijed pandemije uzrokovane COVID-om. Virtualna Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održala  se unutar postojeće mrežne stranice manifestacije http://smotra.unios.hr/ te na platformi ZOOM.

PREDAVANJE   O  SUSTAVU ZA UDALJENO UČENJE – MERLIN (7.10.2020.)

Dana 7. listopada 2020. godine, djelatnik Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potrebe Odjela za Biologiju održao je predavanje na temu  Moodle 2.4 – priručnik za nastavnike Merlin – sustav za udaljeno učenje (e- učenje). Uz osnove korištenja sustava u sklopu predavanja predstavljen je i dio programa vezan uz interakciju sa studentima kroz

OSIJEK Ph #2 (24.9.2020.)

Osijek PhD Café #2 održan je u četvrtak 24. rujna 2020. godine kao dio aktivnosti Hrvatske zaklade za znanost kojom se promoviraju mladi hrvatski znanstvenici i budući doktori znanosti, ali i znanosti općenito. Tijekom PhD Caféa u Osijeku se predstavilo četvero doktoranada zaposlenih u okviru HRZZ-ova programa „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA ZAŠTITE ŽIVOTINJA (4.10.2020.)

U suradnji sa Zoo vrtom u Osijeku, studenti Odjela za biologiju osječkog sveučilišta uspješno su obilježili Svjetski dan zaštite životinja. Svjetski dan zaštite životinja obilježava se svake godine 04. listopada diljem svijeta, a posvećen je pravima životinja s posebnim naglaskom na odnosu čovjeka prema životinjama kao i važnosti svih životinja za život na Zemlji. Uz