Kandidacijska lista Studentski izbori 2019

Na temelju članka 11. i članka 14. st. 5. Pravilnika za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih/ umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Izborno povjerenstvo Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Odjela za

Odluka o imenovanju biračkog odbora za provedbu studentskih izbora

Imenuje se Birački odbor za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor Odjela za biologiju na biračkom mjestu Odjela za biologiju – Ulica cara Hadrijana 8/A, soba br. 319/3 kat u sljedećem sastavu: Članovi: l. Ivona Kujundžić- predsjednik 2. Frančeska Eterović, član 3. Ana Mari Mandić, član

Studentski izbori 2019

Dana 3. svibnja 2019. godine rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera raspisao je izbore za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentske zborove znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. U Studentski zbor Odjela za biologiju bira se 7 novih članova i zamjenika članova na mandatno razdoblje od 2 godine. Izbori se