Obavijest o ispitima iz kolegija Anatomija biljaka i Morfologija biljaka s terenskom nastavom

Pismeni ispit iz kolegija Anatomija biljaka održat će se u utorak 29. siječnja 2019. u 8 sati (predavaonica 201).  Pismeni ispit iz kolegija Morfologija biljaka s terenskom nastavom održat će se u srijedu 30. siječnja 2019. u 9 sati (predavaonica 320). Usmeni ispit održat će se prema dogovoru, u petak 1. veljače 2019.

Važno: Obavijesti doc.dr.sc. Valentine Pavić

Nadoknada neodrađenih vježbi iz kolegija Osnovni praktikum opće kemije započeti će kolokvijem 28.01.2019. u 9 h u kod doc.dr.sc. Pavić, nakon čega će se vježbe odraditi u 11 h u sobi 304.     Završni kolokvij iz kolegija Osnovni praktikum opće kemije održati će se 31.01.2019. u 09 h u predavaonici 201. Drugi djelomični pisani ispit iz kolegija Opća (1) i anorganska (1) kemija održati će se 30.01.2019. u 11 h u predavaonici 201. Zimski ispitni rokovi kod doc.dr.sc V. Pavić održati će se

Termini za sistematski pregled za studente 1. godine Preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija

8.02.2019., petak, u 08:00 h ( 9 studenata ) Aragović Karlo, Augustinović Ivan, Beloša Deni, Berec Dominik, Biloš Darijan, Blažević Vlatka, Borzić Matea, Božić Ana, Bratranek Marko 8.02.2019., petak, u 10:30 h ( 9 studenata ) Bučko Vedrana, Cahunek Iva, Cicvarić Mateo, Dadić Helena, Damjanović Sanela, Dominković Katarina, Draganić Nikolina, Duvnjak Ivona, Erceg Biljana 11.02.2019., ponedjeljak, u 08:00 h ( 9 studenata ) Eterović Frančeska, Flauder Emil, Folk Valentina, Gašparić Matija, Gilman Kristina, Gojević Ivana, Gradečak