IAESTE – natječaj

U veljači IAESTE organizira natječaj za plaćenu stručnu praksu u inozemstvu i ovim putem Vas molim da tu informaciju podijelite sa svojim studentima tj. da podijelite na stranicama fakulteta. Mailu prilažem sliku natječaja. Natječaj će trajati od 4. veljače do 24. veljače 2019. i na njega se mogu prijaviti svi studenti koji imaju minimalno 105

Obavijest o ispitnom roku doc.dr.sc. Alme Mikuška i doc.dr.sc. Mirte Sudarić Bogojević

Pisani ispiti kod doc.dr.sc. Alme Mikuška i doc.dr.sc. Mirte Sudarić Bogojević održati će se 05.02. i 19.02.2019. godine u predavaonici 319 s početkom u 9:00 sati. Iznimno, ispit iz predmeta ‘Invazivne vrste’ održat će se 05.02.2019. godine s početkom u 12:00 sati u predavaonici 307.

Obavijest o ispitnim rokovima izv.prof.dr.sc. Melite Mihaljević

ISPITI KOD IZV. PROF. DR. SC. MELITE MIHALJEVIĆ održat će se 4. veljače 2019. po slijedećem rasporedu: pismeni ispit iz kolegija Alge, gljive i lišajevi – soba 319- 10-11 sati 1.grupa; 11-12 sati 2. grupa; usmeni ispit iz kolegija Ekološki sustavi – soba 320 – 12-13 sati; usmeni ispit iz kolegija Ekološki projekti – utorak,

Obavijest o ispitima iz kolegija Anatomija biljaka i Morfologija biljaka s terenskom nastavom

Pismeni ispit iz kolegija Anatomija biljaka održat će se u utorak 29. siječnja 2019. u 8 sati (predavaonica 201).  Pismeni ispit iz kolegija Morfologija biljaka s terenskom nastavom održat će se u srijedu 30. siječnja 2019. u 9 sati (predavaonica 320). Usmeni ispit održat će se prema dogovoru, u petak 1. veljače 2019.

Tjedan mozga (11. – 17.03. 2019.)

Tjedan mozga (11. – 17.03. 2019.) Brain Awareness Week, kampanja koja je u Hrvatskoj poznata pod nazivom Tjedan mozga, provodi se već osamnaestu godinu u mjesecu ožujku. Glavni organizatori Tjedna mozga za grad Osijek su Medicinski fakultet Osijek, njegova studentska Sekcija za neuroznanost (SENZOS), Odjel za biologiju Sveučilišta J.J. Strossmayer i Agencija za odgoj i

Važno: Obavijesti doc.dr.sc. Valentine Pavić

Nadoknada neodrađenih vježbi iz kolegija Osnovni praktikum opće kemije započeti će kolokvijem 28.01.2019. u 9 h u kod doc.dr.sc. Pavić, nakon čega će se vježbe odraditi u 11 h u sobi 304.     Završni kolokvij iz kolegija Osnovni praktikum opće kemije održati će se 31.01.2019. u 09 h u predavaonici 201. Drugi djelomični pisani ispit iz kolegija Opća (1) i anorganska (1) kemija održati će se 30.01.2019. u 11 h u predavaonici 201. Zimski ispitni rokovi kod doc.dr.sc V. Pavić održati će se