Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Valentine Šelja

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Valentine Šelja

Obrana diplomskog ispita studentice Valentine Šelja održati će se dana 12.03.2020. na Odjelu za biologiju sa početkom u 09:00 h u predavaonici 319 na III katu. Naslov teme diplomskog rada: “Effect of heavy fuel oil (HFO) on embryo-larval stage of zebrafish (Danio rerio) and establishment of biomarker protocols in marine medaka (Oryzias melastigma)“

Obrana diplomskog ispita studenta Ivana Rimca

Obrana diplomskog ispita studenta Ivana Rimca

Obrana diplomskog ispita studenta Ivana Rimca održati će se dana 31.10.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 14:00 h u predavaonici 201 na II katu. Naslov teme diplomskog rada: „Preliminarno istraživanje lisnih uši (Hemiptera: Aphididae) kao prekursora pčelinje paše na području Gorskog Kotara i Hrvatskog primorja“.

Obrana diplomskog ispita studentice Ive Marković

Obrana diplomskog ispita studentice Ive Marković

Obrana diplomskog ispita studentice Ive Marković održati će se dana 25.10.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 10:00 h u predavaonici 319 na III katu. Naslov teme diplomskog rada: „Zastupljenost lišajeva iz sveze Lobarion pulmonariae u Parku prirode Papuk“. „Molekularna karakterizacija i klinički značaj novog humanog papiloma virusa 159“.

Obrana diplomskog ispita studentice Dalme Čavčić

Obrana diplomskog ispita studentice Dalme Čavčić

Obrana diplomskog ispita studentice Dalme Čavčić održati će se dana 29.10.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 14:00 h u predavaonici 201 na II katu. Naslov teme diplomskog rada: „Utjecaj različitih procesnih parametara na antibakterijsku i antioksidativnu aktivnost ekstrakata listova kadulje (Salvia officinalis L.) dobivenih ekstrakcijom superkritičnim CO₂ “.

Obrana diplomskog ispita studentice Valentine Hertelendi

Obrana diplomskog ispita studentice Valentine Hertelendi

Obrana diplomskog ispita studentice Valentine Hertelendi održati će se dana 10.10.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 10:45 h u predavaonici 320 na III katu. Naslov teme diplomskog rada: „Praćenje bioloških osobitosti velikog livadnog plavca Phengaris (=Maculinea) teleius (Bergsträsser, 1779) i zagasitog livadnog plavca Phengaris (=Maculinea) nausithous (Bergsträsser, 1779)“.