Obavijest o pismenim ispitima iz kolegija Fiziologija bilja 1, Ekologija bilja i Molekularna ekofiziologija biljaka

Pismeni ispit iz kolegija Fiziologija bilja 1, Ekologija bilja i Molekularna ekofiziologija biljaka održati će se u ponedjeljak 12. 09. 2022. u predavaonici 320 s početkom u 08:00 h. Usmeni dio ispita održati će se u utorak 13. 09. 2022. u laboratoriju 306 s početkom u 9:00h.

Obavijest o ispitima iz Animalne fiziologije 1, Fizikalnih temelja instrumentalnih metoda u biologiji, Inventarizacije biološke raznolikosti, Inventarizacije biološke raznolikosti

Za ispit iz Animalne fiziologije 1 – 06.09.2022. javiti se u laboratorij Zavoda za kvantitativnu ekologiju (2. kat) u 9h Ispit iz Fizikalnih temelja instrumentalnih metoda u biologiji – u srijedu 07.09.2022. u predavaonici 319 s početkom u 9:30 Ispit iz Inventarizacije biološke raznolikosti  – u srijedu 07.09.2022. u predavaonici 319 s početkom u 9:30