Obavijest o pismenim ispitima iz kolegija Fiziologija bilja 1, Ekologija bilja i Molekularna ekofiziologija biljaka

Pismeni ispit iz kolegija Fiziologija bilja 1, Ekologija bilja i Molekularna ekofiziologija biljaka održati će se u ponedjeljak 11. 07. 2022. u predavaonici 201 s početkom u 10:00 h. Usmeni dio ispita održati će se u utorak 12. 07. 2022. u laboratoriju 306 s početkom u 8:30h.

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Anđele Blažević

Obrana diplomskog ispita studentice Anđele Blažević održati će se dana 7. srpnja 2022. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:00 h u predavaonici 319/III katu. Naslov teme diplomskog rada: „Utjecaj  kratkotrajnog stresa povišenom temperaturom na fiziološke i biokemijske parametre ječma (Hordeum vulgare L.)“.

Obavijest o pismenim ispitima iz Animalne fiziologije 1, Molekularne ekotoksikologije, Animalne fiziologije 2, Inventarizacije biološke raznolikosti, Biologije stanice

Pismeni ispit iz Animalne fiziologije 1 i Molekularne ekotoksikologije održat će se u utorak 05.07. u prostoriji 320 s početkom u 9h. Pismeni ispit iz Animalne fiziologije 2 i Inventarizacije biološke raznolikosti održat će se u srijedu 06.07. u prostoriji 320 s početkom u 9h. Pismeni ispit iz Biologije stanice održat će se u utorak

Obavijest o pismenim ispitima iz predmeta Opća ekologija, Ekologija životinja, Anatomija i morfologija kukaca

OBAVIJEST STUDENTIMA Pismeni ispiti 6. srpnja 2022. godine iz predmeta Opća ekologija, Ekologija životinja, Anatomija i morfologija kukaca održat će se od 8 do 11 sati u učionici 201 na drugom katu Odjela za biologiju. Osijek, 30. lipnja 2022. prof.dr.sc. Stjepan Krčmar