2. Dani mladih istraživača

U organizaciji ovogodišnjeg skup Dani mladih istraživača sudjeluju sveukupno tri Odjela (Odjel za biologiju, Odjel za kemiju, Odjel za fiziku) te Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Medicinski fakultet Osijek i Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek. 23. – 24. svibnja 2019. godine u prostorima Odjela za biologiju u Osijeku konferencija organizirana s ciljem okupljanja mladih istraživača i znanstvenika Sveučilišta