OTVOREN NATJEČAJ ERASMUS+

Sveučilište u Osijeku objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora iz ERASMUS+ programa za individualnu mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka na inozemnim visokoškolskim ustanovama u ljetnom semestru  akademske godine 2019./2020., te u svrhu obavljanja stručne prakse u inozemstvu u razdoblju 15.11.2019.-30.09.2020. Natječaj, upute za prijavu na natječaj i provedbu mobilnosti te prijavni obrasci dostupni su

Dijalog EU s mladima – konzultacijski upitnik

Što je Dijalog Europske unije s mladima? Na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije krajem 2018. godine usvojena je nova Europska strategija za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine, na temelju koje je uspostavljen Dijalog EU-a s mladima, nasljednik dosadašnjeg procesa strukturiranog dijaloga. Putem procesa Dijaloga EU-a s mladima, institucije

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Marije Hmura

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Marije Hmura

Obrana diplomskog ispita studentice Marije Hmura, održati će se dana 19.09.2019. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:00 h u predavaonici 319 na III katu. Naslov teme diplomskog rada: „Utjecaj fungicida Pyrus 400 SC na ponašanje, aktivnost enzima i aktivnost efluks crpke u gujavici Eisenia andrei“.

Poziv na pisanu provjeru znanja (testiranje)

Pristupnicima natječaja objavljenog 19.7.2019. za točku 4. za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na određeno vrijeme u punom radnom vremenu – zamjena za