Natječaj za izbor 08.04.2022.

 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz Interdisciplinarnog područja znanosti (izborna polja: 05. biologija i 5.07. pedagogija) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u

Natječaj za naslovna zvanja Molekularne bioznanosti

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU raspisuje NATJEČAJ za izbor nastavnika u  naslovna znanstveno-nastavna zvanja na poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Molekularne bioznanosti BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA  JEDNOG nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti PET nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog

Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku   Kandidati

Objavljena je rang-lista STEM STIPENDIJE

Objavljena je rang-lista STEM STIPENDIJE

Za prihvaćanje državne STEM stipendije potrebno je u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr do srijede, 17. studenoga 2021. godine, do 13 sati, označiti Izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, zatim prihvatiti Uvjete stipendiranja te upisati isključivo IBAN žiroračuna koji glasi na ime i prezime dobitnice/dobitnika STEM stipendije. Pratite mrežnu stranicu Ministarstva znanosti i obrazovanja, mrežnu stranicu projekta http://stem.mzo.hr/ te službenu Facebook stranicu Državne STEM stipendije u svrhu daljnjih saznanja o ovogodišnjoj

Poziv na testiranje za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta (do povratka privremeno odsutnog zaposlenika) – točka 2. Natječaja

Testiranje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju i na stručnom radnom mjestu stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (do povratka

Poziv na testiranje  „Prilagodba mjera kontrole populacije komaraca klimatskim promjenama u Hrvatskoj“

Pismeno testiranje s kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti, za rad na projektu „Prilagodba mjera kontrole populacije komaraca klimatskim promjenama u Hrvatskoj”, a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati će se

Razgovor s kandidatom (intervju)

Razgovor s kandidatom (intervju), prijavljenim na Natječaj za naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, objavljen 24. rujna 2021. godine (samo pod točkom 4), će se održati u ponedjeljak 11.10. u 12 sati u prostoriji 226 na Odjelu