Obrana diplomskog ispita studenta Marina Šarina

Obrana diplomskog ispita studenta Marina Šarina

Obrana diplomskog ispita studenta Marina Šarina održati će se dana 7. travnja 2022. na Odjelu za biologiju sa početkom u 12:30 h u predavaonici 320/III katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Usporedba standardne i modificirane ovipozicijske klopke u monitoringu invazivnih vrsta komaraca“.

RELATED POSTS