Upute za izdavanje potvrde o ispunjenosti propisanih uvjeta u skladu sa Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 75/20)

Povjerenstvo za nastavu i studente Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku će studentske zamolbe te upite/zamolbe za izradu “mišljenja visokog učilišta o ispunjenosti uvjeta”, sukladno novom Pravilniku o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 75/2020), razmatrati 20. dana u tekućem mjesecu. U obradu će se uzeti samo zamolbe koji su zaprimljene tijekom tog mjeseca, najkasnije 5 dana prije sjednice Povjerenstva, a svi ostali predmeti ući će u obradu sljedeći mjesec.

Kako bi mogli razmotrili Vaš upit/zamolbu za izradu “mišljenja visokog učilišta o ispunjenosti uvjeta”potrebno je dostaviti:

  1. zahtjev- vlastoručno potpisan (naznačiti za kojeg učitelja treba potvrdu: učitelja prirode i biologije i /ili učitelja kemije) kako bi znali koje ECTS uspoređujemo iz biologije i/ili kemije
  2. mišljenje visokog učilišta na kojem je završen studij o utvrđenom broju bodova s preddiplomskog i diplomskog studija.
  3. preslike diploma i dopunske isprave o studiju (PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ) osim ako se radi o dodiplomskom studiju prije Bolonje, tada umjesto dopunske isprave o studiju dostaviti studijski program završenog studija ovjeren od visokog učilišta.

Sve poslati poštom na adresu:

Odjel za biologiju
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ulica cara Hadrijana 8/A
31000 Osijek

RELATED POSTS