Poziv na testiranje

Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurjaa Strossmayerau Osijeku raspisao je 18. rujna 2020. godine javni natječaj za izbor i prijem zaposlenikalzaposlenice na radno mjesto II. vrste-viši laborant na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa JurjaStrossmayerau Osijeku koji je objavljen u Narodnim Novinama broj l 03/2020, oglasnim mjestima/mrežnim stranicama HZZZ-područni ured Osijek i mrežnoj stranici Odjela za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa JurjaStrossmayera u Osijeku. U tekstu javnog natječaja navedeno je će se za kandidate prijavljene na javni natječajkoji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli pravovremenu prijavu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, provesti testiranje/razgovor, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora biti će obaviješteni putem mežene straniceOdjela za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa JurjaStrossmayera u Osijeku. Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II vrste-viši laborant na određeno vrijemeu punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)na sjednici održanoj 29. rujna 2020. godine razmotriloje sve pristigle prijave na natječaj, utvrdilo pravovremenost, potpunost dokumentacije i ispunjavanje formalnih uvjeta iz natječajate listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Testiranju mogu pristupiti samo oni kandidati koji su dostavili pravovremeno i potpunu dokumentaciju, te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

 

Detalje poziva pogledajte ovdje. (PDF)

NATJEČAJ za izbor i prijem zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši laborant na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

RELATED POSTS