Nastupno predavanje dr.sc. Anite Galir Balkić

Na temelju točke čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o nužmim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i
sukladno čl. 2. st 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05.) i članku 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva,
pročelnica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, doc. dr. sc. Ljiljana Krstin

OGLAŠAVA

nastupno predavanje

dr. sc. Anite Galir Balkić, poslijedoktorandice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, pristupnice natječaja za izbor zaposlenikalzaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

pod naslovom

“ALVEOLATNI PROTOZOA- CILIOPHORA”

Nastupno predavanje održat će se u utorak, 15.10.2019. godine u 10.00 sati na Odjelu za biologiju u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 8/A, u predavaonici 201 / 2. kat

 

Detalje poziva pogledajte ovdje. (PDF)

RELATED POSTS